Jdi na obsah Jdi na menu
 


Neberte nám naši hru

 

Projekt Neberte nám naši hru
 
Hlavním záměrem projektu "Neberte nám naši hru" je upozornit na negativní aspekty chování dospělých při sportovních aktivitách dětí a mládeže.
Hlavním partnerem projektu je Magistrát hl. m. Prahy, který jeho realizaci finančně podporuje.
Primárně je projekt orientován na rodiče, kteří se při výchově dětí a sledování jejich sportovních aktivit často dopouštění řady chyb majících negativní vliv na rozvoj jejich potomků jak po sportovní, tak i psychické a morální stránce. Sekundární cílovou skupinou projektu jsou však i všichni trenéři, funkcionáři, hráči a širší veřejnost.
Mezi negativní aspekty chování dospělých patří zejména:
 • Rodiče (avšak i někteří trenéři a funkcionáři) kladou přílišný důraz na výsledky hráčů (týmu) i v nižších věkových kategoriích
 • Rodiče chtějí, aby jejich děti dosáhly úspěchů okamžitě, čímž vyvíjejí neadekvátní tlak na hráče i trenéry
 • Rodiče si prostřednictvím svých dětí chtějí často realizovat vlastní nenaplněné aspirace
 • Není brán zřetel na nepřipravenost dětského organismu na jednostrannou zátěž spojenou s pouhým „drilem“ fotbalových dovedností
 • Děti nejsou vychovávány k pokoře a v duchu myšlenek fair-play
Nejčastěji můžeme tyto negativní vlivy pozorovat přímo při utkáních, kdy se někteří rodiče místo pozitivního fandění a podpoře svých ratolestí prezentují vulgárními projevy k rozhodčím, i k hráčům, fanouškům a trenérům soupeře. Pokud navíc jejich dítě zrovna není ve vítězném týmu nebo nehraje celé utkání, je to pro ně důvod k výměně trenéra či k vyřízení přestupu jejich potomka do jiného klubu.
Negativní důsledky výše zmíněných vlivů jsou pak především:
 • Na děti tohoto věku je kladen nepřiměřeně vysoký psychický a často i fyzický tlak
 • Postupně se vytrácí úcta ke spoluhráčům i protihráčům, což se následně přenáší i do vyšších věkových kategorií
Co je naším cílem (co chceme sdělit):
 • Změnit přístup a chování rodičů při sledování sportovních aktivit a výchově jejich dětí
 • Propagovat myšlenky a přístupy fair-play a úcty ke spoluhráčům i soupeři u dětí a mládeže
 • Zvyšováním povědomí o problematice tréninku mládeže zabránit jednostrannému přetěžování dětského organizmu při sportovních aktivitách, které může vézt k jeho nevratnému poškození
 • Mládežnický fotbal není totéž co fotbal dospělých, u dětí nejsou důležité výsledky, ale především radost a prožitek ze hry
 • Důležité je rovnoměrné zapojení všech hráčů bez ohledu na výkonnost, týmové pojetí a uvolněná (přátelská) atmosféra
 • Pro rozvoj hráčů je dále důležitá herní praxe a flexibilita (rotace pozic), nikoliv taktika
 • Fotbal a sport obecně má integrovat a socializovat, nikoliv rozdělovat
 • Fotbal má děti vychovávat k aktivnímu životnímu stylu a působit jako prevence proti užívání drog
 • Role rodičů je spatřována ve zdravé podpoře jejich dětí, „zdravém“ fandění a výpomoci v případě potřeby během tréninků
Projekt "Neberte nám naši hru" se nechal inspirovat obdobným projektem, který je již několik let úspěšně realizován ve Švýcarsku.
Více informací i projektu naleznete na samostatném webovém portále www.nebertenamnasihru.cz