Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sezona 2015/2016

22. 12. 2015

Výsledky jaro:

10.4. SC Xaverov - Dukla JM  21:7  branky: M Richter, R. Kopotiyenko, N. Chadžiev 2, M. Beneš 2, E. Piták 2, J. Jinoch 6, J. Budín 3, J. Kaucký 2, A. Ledvina, ??   Sestava: Trepera, Ledvina, Špaček, Mikolášek, Veselý, Souček, Kopotiyenko, Piták, Budín, Slunéčko, Chadžiev, Jinoch, Kaucký, Křemen, Richter, Machatý, Beneš

14.4. SC Xaverov - Meteor Praha  17:10  branky: O. Rittenauer 2,  S. Jovanoski 3, E. Piták 2, S. Trepera, J. Budín 2, N. Chadžiev 2, M. Richter 3, D. Kundrum 2   Sestava: Ledvina, Trepera,  Mikolášek, Veselý, Budín, Piták, Chadžiev, Souček, Kaucký, Richter, Beneš, Šemík, Rittenauer, Kundrum 

30.4. SC Xaverov - Slavoj Vyšehrad 26:11  branky: J. Jinoch 9, J. Budín 4, M. Richter 3, K. Bigolet 3, N. Chadžiev 4, A. Straka 1, K. Machatý 1, vlastní 1   Sestava: Ledvina, Kaucký, Souček, Budín, Jinoch, Richter, Bigolet, Křemen, Trepera, Šemík, Sejkora, Chadžiev, Machatý, Straka

4.5. SC Xaverov - Motorlet Praha  11:10    branky: J. Jinoch 2, D. Souček, N.Chadžiev 3, E. Piták 2, J. Slunéčko 2, vlastní Sestava: Trepera, Ledvina, Piták, Sejkora, Mikolášek, Veselý, Slunéčko, Budín, Chadžiev, Jinoch, Bigolet, Souček, Šemík, Kaucký, Richter, Machatý

12.5. SC Xaverov - Admira Praha  16:14   branky: J. Slunéčko 5, J. Budín 3, D. Souček 3, E. Piták 2, A. Sejkora 2, M. Richter  Sestava: Ledvina, Sejkora, Mikolášek, Budín, Kopotiyenko, Machatý, Richter, Jeník, Šemík, Veselý, Slunéčko, Piták, Souček, Křemen

22.5. SC Xaverov - SC Radotín   20:10   branky: J. Jinoch 7, A. Sejkora 2, M. Richter,   D. Souček 3, J. Machatý 3, N. Chadžiev 2, R. Kopotiyenko 2,   Sestava: Trepera, Beneš, Špaček, Mikolášek, Veselý, Sejkora, Souček, Chadžiev, Kopotijenko, Jinoch, Richter, Machatý, Liška

25.5. SC Xaverov - Aritma Praha   13:6  branky: J. Jinoch 2, A Sejkora, J. Machatý, D. Souček, N. Chadžiev 3, M. Špaček, J. Slunéčko 2, E. Piták, R. Kopotiyenko    Sestava: Ledvina, Veselý, Sejkora, Souček, Jinoch, Kopotiyenko, Machatý, Kaucký, Liška, Trepera, Piták, Mikolášek, Špaček, Chadžiev, Slunéčko, Richter, Beneš

2.6. SC Xaverov - ABC Braník   23:13 branky: N. Chadžiev 5, J. Budín 4, J Jinoch 3, J. Slunéčko 3,  D. Souček 3, M. Špaček 2, R. Kopotiyenko 2, J. Kaucký   Sestava: Trepera, Veselý, Sejkora, Slunéčko, Jinoch, Chadžiev, Richter, Ledvina, Mikolášek, Špaček, Budín, Kopotiyenko, Souček, Kaucký, Šemík

10.6. SC Xaverov - ČAFC Praha  49:7  branky:R. Kopotiyenko 10, J. Budín 6, M. Veselý 5, Š. Mikolášek 3, J. Kaucký 3, M. Richter, M. Beneš, M. Špaček 7, J. Machatý 3, E. Piták 3, S. Trepera 2, N. Chadžiev 2, O. Rittenauer 2, vlastní   Sestava:  Ledvina, Piták, Špaček, Mikolášek, Veselý, Liška, Budín, Machatý, Richter, Trepera, Kaucký, Beneš, Kopotiyenko, Chadžiev, Šemík, Rittenauer

16.6. SC Xaverov - Háje S.O.S.  27:6  branky: J. Jinoch 3, A. Sejkora 3, R. Kopotiyenko 3, M. Veselý 2, M. Richter 2, Š. Mikolášek, N. Chadžiev, E. Piták 4, J. Slunéčko 4, S. Trepera 2, J. Budín, M. Špaček  Sestava: Křemen, Veselý, Mikolášek, Sejkora, Chadžiev, Jinoch, Kaucký, Kopotiyenko, Richter, Ledvina, Špaček, Piták, Budín, Slunéčko, Šemík, Trepera, Liška, Beneš  

 

 

Výsledky podzim:

6.9. 2015    FK Dukla JM - SC Xaverov   14:24     branky:J. Slunéčko 5, R. Kopotiyenko 3, M. Richter 4, M. Špaček 1, K. Cibulka 1, E. Piták 2, N. Chadžiev 1, J. Kaucký 1, S. Jovanoski 2, M. Veselý 1, A. Sejkora 2, J. Machatý 1    Sestava: Křemen, Jovanoski, Mikolášek, Špaček, Veselý, Sejkora, Chadžiev, Richter, Kopotiyenko, Machatý, Kaucký, Piták, Štafl, Slunéčko, Brisuda, Cibulka

20.9. 2015    Meteor Praha - SC Xaverov   11:28     branky: J. Slunéčko 4, R. Kopotiyenko 4, J. Machatý 4,  J. Budín 2, J. Kaucký 2, M. Beneš, M. Veselý, N. Chadžiev 5, M. Richter , A.           Sejkora 3, E. Piták    Sestava: Křemen, Beneš, Špaček, Veselý, Liška, Sejkora, Budín, Chadžiev, Richter, Kopotiyenko, Machatý, Trepera, Kaucký Skůpa, Piták, Štafl, Slunéčko

28.9.  SC Xaverov - Slavoj Vyšehrad  16:6    branky: M. Richter 3, A. Sejkora 2, S. Trepera 2, K. Cibulka, J. Kaucký 2, A. Straka 2, J. Liška, M. Šemík, D. Křemen, J. Jeník     Sestava: Brisuda, Jeník, Kopotiyenko, Richter, Veselý, Mikolášek, Skůpa, Sejkora, Trepera, Kaucký, Štafl, Šemík, Liška, Křemen, K. Cibulka, A. Straka

3.10.  Motorlet Praha - SC Xaverov   7:9    branky: J. Jinoch 2, J. Budín 2, A. Sejkora, M. Richter, J. Slunéčko, E. Piták, R. Kopotiyenko  Sestava: Jovanoski, Trepera, Špaček, Piták, Veselý, Mikolášek, Jinoch, Budín, Slunéčko, Chadžiev, Kopotiyenko, Sejkora, Richter, Liška, Kaucký, Machatý  

11.10.  Admira Praha - SC Xaverov   10:11    branky: J. Budín 3, J. Jinoch 2, E. Piták 2, N. Chadžiev, J. Slunéčko, M. Špaček, V. Braun     Sestava: Jovanoski, Trepera, Špaček, Piták, Veselý, Mikolášek, Jinoch, Budín, Slunéčko, Chadžiev, Kopotiyenko, Sejkora, Richter, Liška, Kaucký, Braun

18.10. SC Xaverov - Radotín   36:5  branky: J. Budín 5, N Chadžiev 3, V. Braun 4, J. Kaucký 1, R. Kopotiyenko 2, A. Sejkora 1, Š. Mikolášek 1, S. Jovanoski 4, J. Slunéčko 4, J. Jinoch 5, M. Veselý 1, M. Richter 3, M. Špaček 1, J. Machatý 1  Sestava: Brisuda, Křemen, Richter, Špaček, Kopotiyenko, Veselý, Mikolášek, Budín, Jinoch, Chadžiev, Slunéčko, Jovanoski, Sejkora, Braun, Kaucký, Machatý

23.10. Aritma Praha - SC Xaverov  7:16   branky: J. Slunéčko 4, M. Richter 4, J. Budín 2, K. Cibulka 2, N. Chajdžiev, M. Veselý, S. Trepera, vlastní,     Sestava: Jovanoski, Brisuda, Špaček, Mikolášek, Kopotiyenko, Sejkora, Veselý, Liška, Budín, Jinoch, Slunéčko, K. Cibulka, Chadžiev, Richter, Šemík, Trepera

01.11. SC Xaverov - ABC Braník  16:14   branky: J. Budín 4, N. Chajdžiev 3, J. Machatý, J. Jinoch 4, J. Slunéčko, S. Jovanoski 2, S. Trepera   Sestava: Trepera, Brisuda, Špaček, Mikolášek, Veselý, Sejkora, Budín, Jinoch, Slunéčko, Kaucký, Chadžiev, Jovanoski, Liška, Richter, Machatý

08.11. ČAFC Praha - SC Xaverov   6:29   branky: N. Chadžiev  7, E. Piták 4, J. Machatý 3,  M. Richter  4, J. Kaucký 3, R. Kopotiyenko 2, J. Jinoch , S. Jovanoski 3, A. Sejkora 2  Sestava: Trepera, Křemen, Špaček, Mikolášek, Veselý, Sejkora, Piták, Jinoch, Chadžiev, Machatý, Richter, Kaucký, Kopotiyenko, Liška, Šemík, Jovanoski

15.11. SC Xaverov  -  Háje SOS  20:13   hřiště r. 2006 10:5  branky:  Machatý 2, Kopotiyento 2, Šemík 2, Trapera, Skůpa, Veselý, Richter   Sestava: Beneš, Křemen, Kopotiyenko, Veselý, Kaucký, Richter, Trepera, Machatý, Liška, Šemík, Skůpa 

 

 

Turnaje:

Turnaj Memoriál P. Krále, Xaverov 29.8. - 8. místo  http://www.scxaverov.estranky.cz/clanky/vysledky-a-komentare/rocnik-2006---memo-pk--29.8.-15.html

Turnaj Český Brod 29.9. - 1. místo  http://www.scxaverov.estranky.cz/clanky/vysledky-a-komentare/rocnik-2006---cesky-brod--28.9.-2015.html

Turnaj Neratovice 24.10. 2015  http://www.scxaverov.estranky.cz/clanky/vysledky-a-komentare/rocnik-2006---neratovice--24.10.-15.html

Turnaj Český Brod 28.10. 2015 - 1. místo  http://www.scxaverov.estranky.cz/clanky/vysledky-a-komentare/rocnik-2006---c.-brod-28.10.-15.html

Turnaj Benátky n.J. 28.10. 2015 - 11. místo http://www.scxaverov.estranky.cz/clanky/vysledky-a-komentare/rocnik-2006---benatky-n.j.-28.10.-15.html

Fotky: https://picasaweb.google.com/116434508399953619593/TurnajCeskyBrod_28102015

Turnaj Hradec Kr. 14.-15. 11. - 11. místo  http://www.scxaverov.estranky.cz/clanky/vysledky-a-komentare/rocnik-2006---hk--14.-15.11.-15.html

Fotky: https://picasaweb.google.com/116434508399953619593/TurnajHradecKralove_1415112015

Turnaj Benátky n.J. 17.11. 2015 - 3. místo

Turnaj Běchovice 28.11.2015 - 3. a 4. místo

Turnaj Běchovice 5.12. 2015 - 2. a 3. místo  http://www.scxaverov.estranky.cz/clanky/vysledky-a-komentare/rocnik-2006---bechovice-5.12.-15.html

Turnaj Zbuzany pro r. 05 6.12. - 2.místo

Turnaj Běchovice 13.12. 2015 - 1. místo a 6. místo  Piták, Veselý, Šemík, Kaucký, Richter, Kopotiyenko, Slunéčko, Štafl, Liška, Chadžiev, Sejkora, Špaček    

10.1. Zbuzany - 1. a 5. místo http://www.scxaverov.estranky.cz/clanky/vysledky-a-komentare/rocnik-2006---turnaj-zbuzany-10.1.-16.html

17.1. Ovčín 2006 - 1. a 1. místo http://www.scxaverov.estranky.cz/clanky/vysledky-a-komentare/rocnik-2006---ovcin-17.1.-16.html

31.1. Zbuzany 2005 - 2. místo

7.2. Ovčín 2005 - dopoledne - 1.místo http://www.scxaverov.estranky.cz/clanky/vysledky-a-komentare/rocnik-2006---ovcin--7.2.-16.html

13.2. Zbuzany - 1. místo a 3. místo http://www.scxaverov.estranky.cz/clanky/vysledky-a-komentare/rocnik-2006---zbuzany--13.2.-16.html

21.2 Miniturnaj na Xav - 1. místo http://www.scxaverov.estranky.cz/clanky/vysledky-a-komentare/miniturnaj-xav--21.2.-16.html

6.3. Ovčín - 2. místo a 4. místo http://www.scxaverov.estranky.cz/clanky/vysledky-a-komentare/rocnik-2006---ovcin-6.3.-16.html

12.3. Benátky n.J. - 3. místo  http://www.scxaverov.estranky.cz/clanky/vysledky-a-komentare/rocnik-2006---benatky--12.3.-16.html

13.3. Miniturnaj Xaverov  http://www.scxaverov.estranky.cz/clanky/vysledky-a-komentare/rocnik-2006---xaverov--13.3.-16.html

9.4. Kochánky - 4. místo http://www.scxaverov.estranky.cz/clanky/vysledky-a-komentare/rocnik-2006---kochanky-9.4.-16.html

15.5.  turnaj Ústí n.L.  4. místo

28.-29.5. Turnaj Verl Německo - 3. místo ve zlaté skupině

4.-5. 6. Ondrášovka, Vysoké Mýto - 10.místo   http://www.scxaverov.estranky.cz/clanky/vysledky-a-komentare/rocnik-2006---ondrasovka-cup--4.-5.6.-16.html televizní záznam: http://fotbal.tvcom.cz/Zapasy/Soutez-Ondrasovka-Cup/

18.6. EON CUP r. 2006 -2.místo - postup do Velkého finále  http://www.scxaverov.estranky.cz/clanky/vysledky-a-komentare/rocnik-2006---eon-cup--18.6.-16.html